Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.ilanburda.net alan adını sitesini kullanmak istiyorsanız lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. www.ilanburda.net internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını (web sitesi ve/veya mobil uygulamalar, bundan sonra "Portal" olarak anılacaktır) kullanarak ve/veya "Üye" olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı okumuş olursunuz. . " ", bunların içeriğini tam olarak anladığınızı, "Kullanım Koşulları" ve "Portal"da belirtilen tüm hususlara ilişkin olarak kayıtsız şartsız ve kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi beyan etmektedir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız lütfen "Portal"ı kullanmayı bırakın.

1.1. Bu "Portal"ın sahibi, adresi "BüyükDere Caddesi/Levent" olan ilanburda.net (bundan sonra ilanburda.net olarak anılacaktır)'dir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın 3. Maddesinde tanımlanan "Portal" üzerinde sunulan hizmetler yeniburda.net tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "Kullanım Koşulları", "Portal"a ait bilgileri ve "içerik"i, "KULLANICI"ya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak ilanburda.net üzerinde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Portal" hizmetlerinden belirli bir ücret karşılığında veya bedelsiz olarak yararlanan veya "Portal"ı herhangi bir şekilde kullanan her gerçek veya tüzel kişi, "Kullanım Koşulları"nı ve kullanıcı tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır. . kullanıcı yeniburda.net işbu "Kullanım Koşulları"nda yer almaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" yeniburda.net internet sitesinde yayınlanmakta olup, "Portal"ı kullanan tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimine açıktır.

2. TANIMLAR

"Portal": (ilanburda.net) Bir alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan www.ilanburda.net web sitesi ve mobil uygulamalarıdır.
"Kullanıcı": "Portal"ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi.
"Üye": "Portal"a üye olan ve "Portal"da sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede tanımlanan şartlara uygun olarak yararlanan "Kullanıcı"yı ifade eder.
"Üyelik": "Portal" üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurarak, kişisel bilgileri kabul edip girerek "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın elde ettiği statüdür. ilanburda.net tarafından sunulmaktadır. Üyelik işlemleri tamamlanmadan "Üye" olarak üye olma hak ve yetkisi kazanılamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuru sahibine ait olan, kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Yeniburda.net herhangi bir "üyelik talebini" reddedebilir veya gerekçe göstermeksizin ek koşullar talep edebilir. yeniburda.net gerekli görmesi halinde "Üye" statüsünü sona erdirebilir ve herhangi bir nedenle sona eren "Üyelik"in daha sonra yaptığı "Üyelik" başvurusunu kabul etmeyebilir.
ilanburda.net Üye Hesabı: Üye, "Portal" üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli işlem ve işlemleri yapar, "Üyelik" ile ilgili konularda sorular sorar, "üye bilgilerini günceller, sunulan hizmetlere ilişkin raporları görüntüler" ve "kullanıcı adı" 
ilanburda.net hizmetleri" ("Hizmet"): "Portal" "Üye"sinin işbu Sözleşme'de belirtilen işlem ve işlemleri gerçekleştirebileceği, olanburda.net tarafından sağlanan uygulamaları, her an değişiklik ve/veya düzenleme yapabilir.
"İçerik": "Portal" üzerinde yayınlanan ve erişilebilen tüm bilgiler, metinler, dosyalar, resimler, videolar, sayılar vb. görsel, yazılı ve işitsel görüntüler.
"API": ilanburda.net tarafından oluşturulan ve belirli işlevleri sağlamak üzere tasarlanan uygulama programlama arayüzü, bağlantılı belgeler (elektronik form dahil), protokoller ve gelecek sürümler, geliştirmeler, iyileştirmeler, program düzeltmeleri, güncellemeler ve eklemeler.
"ilanburda.net arayüzü": "Kullanıcılar", "ILANBURDA" ve "Kullanıcılar" "üyeleri" tarafından "ilanburda.net veritabanı"ndan oluşturulan içerikleri görüntülemek ve sorgulamak için kullanır; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yürütülebilecek her türlü ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için bir bilgisayar programına talimat veren internet siteleri. Portal üzerinden kullanılan içeriklerin saklandığı, sınıflandırıldığı, arandığı ve erişildiği, olanburda.net'e ait, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veri tabanı.

3. ilanburda.net HİZMETLERİ

3.1. ilanburda.net "Üyeler" veri tabanına yüklenen gizli içeriklerin, arayüzler kullanılarak ilanburda.net veri tabanı üzerinden "Kullanıcılar" tarafından görülebilmesini sağlar.
3.2. "Site" üzerinde "Ziyaretçi’ lerin "Üye" ilanlarına daha ivedi ulaşmalarını sağlamak amacıyla, ilanların net ve çözünürlük varyansonlarını çeşitli listeleme hizmetleri ile beraber sunmaktadır.
3.3. ilanburda.net, portal üzerinde yapılan çeşitli işlem kategorileri ve izlenme sayılarına ilişkin raporlama hizmetleri sunmaktadır.
3.4. "Portal" üzerinde sunulan hizmetlere yeni hizmetler ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunum koşullarını ve ayrıca "Portal" üzerinde kullanılan "içerik"leri dilediği zaman değiştirme, kapatma ve değiştirme hakkını saklı tutar. erişimi kaldır. üçüncü taraflardan. ilanburda.net bu hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak bildirimli veya bildirimsiz olarak kullanabilir.

4. ilanburda.net PORTALININ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR


4.1. "Kullanıcılar" hukuki amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcılar"ın "Portal" üzerinde yaptıkları her işlem ve faaliyetten hukuki ve cezai sorumluluğu kendilerine ait olup, bu tür hukuki ve cezai sebeplerden dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. "Kullanıcı" kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. "Portal", "Üye"ler tarafından "ilanburda.net" veri tabanına yüklenen "içerik" esas alınarak çalışmaktadır. ilanburda.net, "Kullanıcılar" tarafından görüntülenen reklamların ve "İçerik"in doğruluğunu, özgünlüğünü, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu hiçbir şekilde garanti etmez. "Kullanıcılar", söz konusu mesaj ve "içerik"ten sorumlu olmadığını ve herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

4.3. "KULLANICI", "PORTAL" içerisinde yer alan görselleri, metinleri, görsel-işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veritabanlarını, katalogları veya katalogları çoğaltamaz, kopyalamaz, dağıtamaz, işlemez ve ticari amaçla bu tür işlemlerde bulunmaz. ; haksız rekabet teşkil eden faaliyet ve işlemlere doğrudan ve/veya dolaylı olarak katılmamayı kabul ve taahhüt eder.

4.4. "Portal"da yer alan "Kullanıcılar", Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunamaz, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz veya saldırıda bulunacak davranışlarda bulunamaz. . kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uymaktır. Kanuna aykırı, cezai, rahatsız edici, kişilik haklarının, fikri mülkiyet haklarının, telif haklarının, ticari marka veya mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak eylemlerde bulunmamayı, hukuki işlemleri gerçekleştirmeyi ve prosedürlere uymamayı kabul ve taahhüt eder.

4.5. "Kullanıcılar", "Portal"da kullanılan bilgileri yalnızca bilgiyi veren "Üye"nin veya "ilanburda.net"in amacına uygun olarak kullanmak ve ticari olmayan amaçlarla göndermekle yükümlüdür. Mesajı gönderen üyenin duyurularında vermiş olduğu iletişim bilgileri sadece mesaja ilişkin bilgi edinmek amacıyla iletişim amacıyla kullanılabilir. Reklamın içerdiği kişisel veriler ve/veya reklam verene veya üçüncü kişilere ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre korunan özel nitelikli kişisel veriler başka hiçbir amaçla kullanılamaz ve kopyalanamaz. doğrudan veya dolaylı olarak başka mecralarda yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına ve kullanımına açılamaz.

4.6. ilanburda.net 5651 Sayılı Kanun uyarınca "Yer Sağlayıcı Sertifikası"na sahiptir. "Yer Sağlayıcılar"ın 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla "Kullanıcı"ların bilgilerini kayıt altına almakta ve saklamaktadır. İlgili mevzuatın öngördüğü yasal süreler içerisinde "Portal"dan yararlanabilirsiniz.

4.7. "Kullanıcı" bilgilerine erişebilir, işleyebilir, paylaşabilir, yayınlayabilir, sınıflandırabilir ve bir veritabanında saklayabilir, reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiksel analizlerde kullanabilir.ilanburda.net  aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.ilanburda.net in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ilanburda.net işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. ilanburda.net çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama için, web sitesindeki kullanıcı davranışını bir tarayıcı çerezine bağlamak ve sayfa görüntülemeleri, ziyaret süresi ve sayısı gibi metriklere dayalı yeniden pazarlama listeleri tanımlamak. hedeflerin uygulanması, pazarlama otomasyon araçlarının kullanılması ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneri gönderme hakkına sahiptir. Daha sonra kullanıcının ilgi alanlarına göre Sitede veya diğer Görüntülü Reklam Ağı sitelerinde o kullanıcıya yönelik reklam içeriği görüntüleyebilir. Ayrıca Google, AFS reklamları www.ilanburda.net adresine yönlendirildiğinde, Google KULLANICILARIN tarayıcılarına çerez yerleştirebilir veya bunların içerdiği çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacıyla tracker'lar kullanabilir.

4.9. Üçüncü kişiler, "Portal" üzerinden kullanılan ve/veya görüntülenen içeriklerin saklandığı veri tabanını, yalnızca ilgili içeriği görüntülemek amacıyla ve/veya "Kullanım Koşulları" çerçevesinde kullanabilir. İzin verilenlerin dışındaki her türlü kullanım yasa dışıdır; Tüm iddia, dava ve diğer hakları saklıdır.

4.10. ilanburda.net, veritabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, doğrudan veya dolaylı olarak diğer medya kanallarında yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi dahil olmak üzere reklam içeriğinin eğitim ve web arayüzünün kullanımına aşina olmanızı sağlar. . başka veritabanlarına aktarılması, bu veri tabanının üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, benzeri eylemlerin web sitelerinde işlenmesine izin verilmez ve "ilanburda.net" onay vermez. Bu tür faaliyetler yasaya aykırıdır; ilanburda.net'in hak talepleri, davaları ve kontrol hakları korunmaktadır.

4.11. Portalın tamamını veya bir kısmını API protokollerini tersine mühendislik veya API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci kimlik doğrulama algoritması gibi başka bir yöntemle bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak veya kırmak için kullanmak. Parametrelerin izinsiz kullanılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Web Sitesi"ne, "Portal"ı, otomatik programı, robotu, örümcek, iletişim veya teknik sistemleri, web tarayıcısını engelleyecek, kesintiye uğratacak veya bunlara müdahale edecek şekilde erişilmeye çalışılması . , örümcek, veri madenciliği (veri madenciliği) veri indeksleme (veri indeksleme) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ilanburda.net in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ilanburda.net in, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ilanburda.net in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bilgiler ("Yeniburda.net veritabanı", "web arayüzü", tasarım, metin, resim, html kodu ve diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (toplu olarak "yeniburda.net telif haklarına tabi çalışmalar" olarak anılacaktır), "ilanburda.net" ve/veya "ilanburda.net"in sahibi olduğu üçüncü bir tarafa ait lisans. "Kullanıcılar", "ilanburda.net" hizmetleri, "ilanburda.net" verileri ve "ilanburda.net" telif haklarına tabi eserleri yeniden satar, işler, kopyalar, paylaşır, dağıtır, görüntüler veya başkasının "ilanburda.net"e erişmesine veya erişmesine izin verir. kullanmak verme hakkı yok. Pursea.net'in telif hakkıyla korunan eserlerini, bu "Web Sitesi Kullanım Koşulları"nda açıkça izin verilen durumlar dışında çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türev çalışmalar yapamazsınız.
ilanburda.net tarafından işbu "Kullanım Koşulları" kapsamında açıkça izin verilmeyen durumlarda, yeniburda.net; Bu web sitesi aracılığıyla sunduğu hizmet, hizmet, bilgi, telif hakkıyla korunan çalışmaları, ticari markaları, ticari takdim şekli veya diğer mülkiyet ve bilgilerine ilişkin tüm hakları saklı tutar.

6. KODLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

ilanburda.net, işbu "Kullanım Koşulları"nı dilediği zaman "Portal" üzerinden bildirimde bulunarak tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın revize edilen koşulları yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. İşbu "Kullanım Koşulları", "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Her türlü mücbir sebep, ifanın gecikmesi, eksik ifa veya etkisizlik hallerinde Şirket tazminat ödenmesinden sorumlu değildir. "Mücbir sebep", etkilenen tarafın makul kontrolü dışında kalan ve etkilenen tarafın gösterdiği özene rağmen önlenemeyen olaylar olarak tanımlanır. Sistemle ilgili iyileştirme veya yenilemelerin yanı sıra ortaya çıkan arızalar, elektrik kesintileri de büyük bir engeldir.
8. UYGULANACAK KANUN VE KARARLAR

İşbu "Kullanım Koşulları"nın uygulanması ve yorumlanması ve bu "Kullanım Koşulları" esas alınarak ortaya çıkan hukuki ilişkilerin yönetimi, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç, Türk hukukuna tabi olacaktır. İşbu "Kullanım Koşulları"ndan doğan veya doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Adliyesi (Çağlayan)/mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" ilanburda.net'in "Portal"da yayınladığı tarihte geçerlidir. "Kullanıcılar" işbu "Kullanım Koşulları"nı ve "Portal"ı kullanarak zaman içerisinde yapılan her türlü değişikliği kabul etmektedir.
 

  • ÖNEMLİ UYARI : Sitemizde yayınlanan bilgiler ve görseller 6698 Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu kapsamında korunan Gizli Kişisel Veriler başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, doğrudan veya dolaylı olarak başka bir mecrada yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz. Erişim ve kullanım için üçüncü taraflara aktarılamaz. Aksi durumda adli ve hukuki haklarımız saklıdır. Veriler izinsiz kopyalanamaz.

Popüler Aramalar

ilanburda.Net; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı YER SAĞLAYICI 'dır.

Bu sebeple ilanların doğruluğunu kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü yoktur.
Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği BURADAN bildirebilirsiniz.